Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na prvom mentorskom sastanku u okviru ponovljenog Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo objavljuje ponovljeni poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na prvom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan u srijedu, 6. aprila 2022. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu, ulica Kemala Kapetanovića broj 17, Novo Sarajevo.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na nermina.tipura.dervisic@novosarajevo.ba.

POZIV NA PRVI MENTORSKI SASTANAK

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Share Follow View