Poziv za predstavnike privrednih društava Novog Sarajeva

Realizacija projekata pomoći malim i srednjim preduzećima Pozivaju se predstavnici privrednih društava sa područja Općine Novo Sarajevo da prisustvuju sastanku koji će se održati u utorak, 25. oktobra 2005. godine sa početkom u 10,00 sati, u zgradi Općine Novo Sarajevo-Velika sala, I sprat, Ulica Zmaja od Bosne broj 55.
Sastanak organizuje SERDA i Općina Novo Sarajevo s ciljem da se privrednici sa podrućja općine upoznaju sa kriterijima i načinom realizacije projekta pomoći malim i srednjim preduzećima, a sve u cilju izrade kvalitetnijih i potpunijih programa i projekata, te blagovremene prijeve istih na JAVNI POZIV kojeg je SERDA objavila 17.10.2005. godine u dnevnim novinama : Dnevni avaz, Dnevni list i Nezavisne novine.

Share Follow View