Poziv za pristustvo postupku dodjele pozicija u biračkim odborima za Opće izbore 2022. godine

U skladu sa članom 10. stav 4 Pravilnika o utvrđivanju i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“ broj: 25/20), postupak dodjele pozicija u biračkim odborima za imenovanje biračkih odbora za Opće izbore 2022. godine, obavit će se u srijedu, 03.08.2022. godine u Velikoj sali Općine Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne 55 sa početkom u 16 sati.

Pored toga, želimo da vas obavijestimo da:

  1. Lica koja su bili kandidati na zadnje održanim Lokalnim izborima 2020. godine, kao i lica koja su bili kandidati na održanim Lokalnim izborima za Grad Mostar 2020. godine, ne mogu biti članovi biračkih odbora, dok lica koja su bili kandidati na Općim izborima 2018. godine, mogu biti članovi biračkih odbora.
  2. Lica koja je politički subjekt ovlastio za podnošenje prigovora i žalbi i koja su deponovala potpis kod Izborne komisije, mogu potpisati SG1 obrasce i zahtjev za akreditaciju posmatrača samo onda kada ih politički subjekt posebnim aktom ovlasti za izvršenje tih aktivnosti. Ukoliko politički subjekt ne ovlasti ta lica treba ovlastiti druga lica i deponovati njihove potpise.
Share Follow View