Poziv za učešće u forumu za građanske inicijative

 

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Regionalnim programom lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), a u nastojanju da unaprijedi građansko učešće i podstakne građane da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici, će uspostaviti forum za građanske inicijative. Članovi foruma će raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnoj zajednici.

Učešće svih predstavnika lokalne zajednice u radu foruma je na volonterskoj osnovi i očekuje se aktivan rad na sastancima, a održavanje prvog sastanka je planirano u aprilu 2022. godine.

Pozivaju se zainteresovane osobe koji žele da učestvuju u radu foruma za građanske inicijative da pošalju svoju prijavu (biografiju i pismo motivacije) putem elektronske pošte na: nermina.tipura.dervisic@novosarajevo.ba do 06.04.2022. godine.

Cjelovit tekst poziva u linku ispod:

Poziv za učešće u forumu za građanske inicijative

Share Follow View