Pravo na ličnu vojnu invalidninu

PRAVO NA LIČNU VOJNU INVALIDNINU mogu ostvariti ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi. Ratni vojni invalid je lice koje je vršeći vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve ili ciljeve državne bezbjednosti u ratu zadobilo ranu, povredu, ozljedu ili bolest, pa je zbog toga nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20%. 
Mirnodopski vojni invalid je lice koje je u miru kao vojno lice u vršenju obavezne ili dobrovoljne vojne službe u oružanim snagama ili u vezi sa tom službom ili dužnosti u vojnim školama u svojstvu pitomca, bez svoje krivice, zadobilo ranu, povredu ili ozljedu, pa je nastupilo oštećenje organizma najmanje za 20% odnosno ako je zadobilo bolest koja je neposredna posljedica vršenja vojne službe, pa je zbog toga nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 60%. U periodu od 24.12.1996. godine i to:
-Vojno lice na služenju obaveznog vojnog roka
-Pitomac u vojnoj školi
-Pripadnik rezervnog sastava za vrijeme vojne dužnosti

Dokumentacija koja je potrebna za ostvarivanje prava je sljedeća:

1-MEDICINSKA DOKUMENTACIJA O RANJAVANJU-OBOLJENJU KOJA POTIČE IZ PERIODA SLUŽBE U OS;

2-MEDICINSKA DOKUMENTACIJA O RANJAVANJU-OBOLJENJU KOJA NIJE STARIJA OD 6 MJESECI;

3-UVJERENJE VOJNE JEDINICE O RANJAVANJU-PRIPADNOSTI;

4-UVJERENJE NADLEŽNOG ODJELA FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE O PRIPADNOSTI U OS;

5-FOTOKOPIJA LIČNE KARTE;

6-PO POTREBI I DRUGI DOKAZI.

SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA TEL:492-102 ILI LIČNO U SOBI BROJ 2.

Share Follow View