Pravo na mjesečna primanja djece bez oba roditelja

PRAVO NA MJESEČNA PRIMANJA DJECE BEZ OBA RODITELJA imaju djeca bez oba roditelja sa prebivalištem ili boravištem na području općine Novo Sarajevo i koja se nalaze na redovnom školovanju (djeca bez oba roditelja čiji je jedan roditelj bio pripadnik OSRBiH i djeca koja se nalaze na staranju kod Službe socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo)

Dokumentacija koja je potrebna:

1- RJEŠENJE O PRIZNAVANJU PRAVA NA UVEĆANU PORODIČNU INVALIDNINU;

2- RJEŠENJE SLUŽBE SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINE NOVO SARAJEVO

SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA TEL:492-143 ILI LIČNO U SOBI BROJ 143.

Share Follow View