Pravo na statusne legitimacije

PRAVO NA STATUSNE LEGITIMACIJE imaju ratni vojni invalidi i članovi porodice šehida-poginulog borca-uživoaci porodične invalidnine.

Dokumentacija koja je potrebna:

1-RJEŠENJE O PRIZNAVANJU PRAVA NA LIČNU ODNOSNO PORODIČNU INVALIDNINU;

2-JEDNA FOTOGRAFIJA;

3-LIČNA KARTA.

SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA TEL:492-104 ILI LIČNO U SOBI BROJ 104.

Share Follow View