Pravobranioci u Neumu

25. i 26. aprila u hotelu “Zenit” održan je seminar pod naslovom
“Aktuelna pitanja parničnog postupka i materijalno-civilnog prava” Organizator ovog seminara je STABILITY PACT, odnosno Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu suradnju sa sjedištem u Bonu / ABA/CEELI /, Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvo pravde F BiH, Ministarsvo pravde RS-a i Direkcija za evropske integracije. Seminaru su prisustovali sudije, pravobranioci i zamjenici iz Bosne i Hercegovine, a ispred Općine Novo Sarajevo prisutni su bili Amir Mehmedagić, Emira Borogovac i Velija Nuhanović.
Želimo napomenuti da se iz grada Sarajeva u rad ovog, dobro organiziranog, seminara iz Kantona Sarajeva iz dijela Pravobranilaštva, jedino uključilo Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo koje je kao i ostali aktivni učesnici dobilo pojedinačne certifikate za učešće na navedenom seminaru.
Obzirom na već tradicionalnu praksu Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju, koja je već bila organizator sličnih seminara u Mostaru i na Bjelašnici, te zbog velikog interesovanja za nastavak ovakve hospitacije ( edukacije ), zaključeno je da se ovakav seminar po drugim pravnim temama organizira u junu mjesecu 2003.g., najvjerovatnije na Jahorini.

Share Follow View