Predaja kontrole sistema video nadzora u III PU, u ponedjeljak 24. juna ove godine u 11:00 sati

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, u ponedjeljak 24. juna ove godine sa početkom u 11:00 sati, predaće u upotrebu kontrolu sistema video nadzora u III Policijskoj upravi (ul. Zmaja od Bosne 15).

Ovom prilikom, biće ozvaničen završetak realizacije pete faze projekta video nadzora kojom su javne površina na području Općine Novo Sarajevo pokrivene sa 28 kamera.

Ukupna vrijednost uloženih sredstava kroz pet faza iznosi oko 220.000 KM.