Preporuka i naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva u cilju daljeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane COVID-19

Preporuka od 01.10.2020

Naredba od 01.10.2020

Share Follow