Preporuka Upravnicima objekata kolektivnog stanovanja da izvrše dezinfekciju svih zajedničkih površina i prostora oko zgrada

Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo je poslala obavijest sa preporukom Upravnicima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo da poduzmu opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Poduzimanje ovih mjera nalaže se članom 10. stav 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti , članom 176. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te tačkom 21. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo od 18.03.2021. godine.

Na osnovu navedenog imenovani su obavezni da poduzmu potrebne mjere zaštite i spašavanja u smislu dezinfekcije svih zajedničkih površina (rukohvata, liftova, radnih površina, sanitarnih čvorova i slično), podrumskih prostorija i prostora oko zgrade.

Share Follow