Preporuka upravnicima objekata kolektivnog stanovanja

Štab civilne zaštite Općine Novo Sarajevo uputio je preporuku svim upravnicima objekata kolektivnog stanovanja da izvrše dezinfekciju zajedničkih prostora.

Ova mjera poduzima se u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19).

PREPORUKA u pdf formatu

 

 

 

 

Share Follow