Preporuke za sve građane FBiH u uvjetima pogoršane COVID -19 epidemiološke situacije

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je nove Preporuke za sve građane Federacije BiH u uvjetima pogoršane COVID -19 epidemiološke situacije kojom se pozivaju svi građani na maksimalni oprez, odgovorno ponašanje i striktno pridržavanje mjera lične zaštite.

Preporuka broj: 01-33/20 od 20.10.2020. godine

Share Follow