Prijava mjesta prebivališta

Na vaš pismeni ili usmeni zahjev, na osnovu člana 169. ZUP-a ( “Službene novine Federacije BiH”, br.2/98 ), te uvidom u službenu evidenciju stanovništva mjesne zajednice, sekretar mjesne zajednice, izdaje uvjerenje o mjestu prebivališta.

Za prijavu mjesta prebivališta potrebna su sledeća dokumenta:

– Odjava iz mjesne zajednice na kojoj ste ranije bili u evidentiraniza sve članove domaćinstva

– Prijavnica o mjestu boravka (vadi se u policijskoj upravi Novo Sarajevo) za sve članove domaćinstva

– Lične karte (punoljetnih) i rodni listovi (maloljetnih) za sve članove domaćinstva

– Dokaz o načinu korištenja predmetnog stana (kupoprodajni ugovor, Ugovor o podstanarskom odnosu ili izjava vlasnika da prihvata da se uselite u njegov stan ili kuću)

Share Follow