Primjena pravila VTP počinje od 20.12.2021. godine

Vlada Federacije BiH je, na 291. sjednici, usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 18.11.2021. godine, sa rokom važenja od 14 dana.

Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da, u roku od 15 dana, izradi prijedlog stručnih smjernica za primjenu pravila VTP (vakcinisan/a, testiran/a, preobolio/la).

Novina u naredbama je da će se pravilo VTP početi primjenjivati od 20.12.2021. godine, i to prvobitno za uposlenike zdravstvenih ustanova (privatnih i javnih), ustanova socijalne zaštite (privatne i javne), te javne uprave svih nivoa vlasti.

Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera objasnila je dodatno, gore navedenu novinu u naredbama:

– „To je već postala praksa u drugim zemljama, a mi imamo dovoljno vakcina da broj vakciniranih možemo u kratkom roku povećati – kazala je Bera, te dodala da je kantonima naloženo da u narednom periodu osiguraju uslove za to.

– To znači da trebaju povećati broj punktova i omogućiti što veću dostupnost vakcina, kao i povećati broj punktova za testiranje – istakla je pomoćnica Bera.

Kako je dodala, ove potvrde će, u prvom redu biti uvedene za sve zaposlene u sektoru zdravstva, socijalne zaštite i sve uposlene u upravi na svim nivoima vlasti.

Istakla je da postoje osobe koje se iz zdravstvenih razloga ne mogu vakcinisati, te da će im se omogućiti da bez takve potvrde dođu na radno mjesto.

Bera je navela da je donesena mjera da timovi za vakcinisanje idu ka stanovništvu, a naređeno je svim općinama da organiziraju punktove te mobilne timove koji će ići prema stanovnicima u udaljena područja te kod onih koji ne mogu doći do punktova zbog zdravstvenih stanja“.

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade FBiH:

http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuka25.php

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=9730

 

Share Follow View