djmedia:3183

Pripreme za uspješno provođenje Općih izbora 2018

Općinska izborna komisija organizira obuke biračkih odbora

 

djmedia:3183
U okviru priprema za Opće izbore u BiH koji će održati 7. oktobra ove godine, Općinska izborna komisija organizira obuke za predsjednike, članove, zamjenike predsjednika i zamjenike članova biračkih odbora u osnovnoj izbornoj jedinici 139A Novo Sarajevo.
Edukacijom su obuhvaćene teme koje odnose na procedure rada biračkih odbora na biračkim mjestima.
Edukacija članova biračkih odbora je započela 13. septembra ove godine, a obavlja se radnima danima i vikendom, u više termina, prema utvrđenom rasporedu.
Plan i program obuke u pdf. formatu