djmedia:3120

Priznanje Općini Novo Sarajevo za poseban doprinos u transparentnosti javnih finansija u BiH

Općinskom načelniku Nedžadu Koldži uručeno priznanje Fondacije “Centar za zastupanje građanskih interesa”

 

djmedia:3120

U okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) koji financira američka agencija za međunarodni razvoj USAID na Jahorini je od 20.-21. juna ove godine u organizaciji Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) održana završna manifestacija ovog četverogodišnjeg programa. Završni događaj odnosio se na pregled i sumiranje realiziranih aktivnosti Fondacije CPI i partnera, a u okviru programa, koje se tiču Mreže za budžetsku odgovornost, Budžeta za građane, Zakona o parlamentarnom nadzoru BiH i Partnerstva za otvorenu vlast.   

Općini Novo Sarajevo je, ovom prilikom, od strane Fondacije CPI,  dodijeljeno  priznanje za poseban doprinos u transparentnosti javnih finansija u Bosni  Hercegovini, koje je primio općinski načelnik Nedžad Koldžo.  Priznanje je rezultat osvojenog najvećeg broja bodova nakon provedenog istraživanja otvorenosti budžetskog ciklusa na nižim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Istraživanjem se  mjerilo da li organi uprave pravovremeno tokom godine objavljuju najvažnije budžetske dokumente i da li objavljeni dokumenti sadrže sve potrebne podatke.

Dobitnici priznanja za otvorenost i transparentnost budžetskog ciklusa u BiH su, osim Općine Novo Sarajevo, još  15 općina/opština i 3 kantona.  Svi ovi organi vlasti učinili su dodatni napor da objavljuju Budžete za građane, kratke i razumljive vodiče koji pomažu građanima i poduzetnicima da bolje razumiju javne finansije svoje općine/opštine ili kantona.

Fondacija CPI, lider je u sektoru upravljanja javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta), a posebno je usmjerena na upoznavanje i približavanje pitanja javnih finansija što većem broju građana u BiH, te njihove animacije u pravcu povećanja učešća u procesima upravljanja javnim novcem. 

 

Share Follow View