Zbog povećanih koncentracija zagađujućih tvari u zraku, proglašena epizoda “Pripravnost” za kompletno područje Kantona Sarajevo

Operativni centar Službe za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo, od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Operativnog centra Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo primio je slijedeću informaciju:

Nakon kratkotrajnog poboljšanja kvaliteta zraka, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ponovno proglašava epizodu „Pripravnost“ za kompletno područje Kantona Sarajevo, zbog povećanih koncentracija zagađujućih tvari u zraku.

Podsjećamo da se u epizodi „Pripravnost“ poduzimaju slijedeće mjere:

 • u zoni A – u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža – ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a,
 • u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom,
 • pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima,
 • smanjenje temperature za minimalno 2°C na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti,
 • maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš,
 • pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica,
 • upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja,
 • upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka,
 • upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole,
 • upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru,
 • pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera,
 • upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

IZVJEŠTAJ STRUČNOG TIJELA za dan 09.11.2020. godine u pdf formatu

 

Share Follow