Općina Novo Sarajevo se strateški opredijelila za prioritete razvoja i mehanizme koje će koristiti kako bi podigla konkurentnost lokalne zajednice, unaprijedila ekonomsku budućnost i kvalitet života za sve građane. U okviru ekonomskog sektora definisani su pojedinačni pokretači, kojim se rješavaju izazovi i doprinosi realizaciji željenih promjena do 2027. godine,  kroz mjere i projekte iz Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja.

Planiranjem instrumenta za dostizanje ciljeva ekonomskog razvoja i kombinovanjem najboljih načina finansiranja provode se programske aktivnosti kreirane i usmjerene na potrebe i prioritete svih zainteresiranih strana lokalnog ekonomskog razvoja i to:

  • Unapređenje poslovnog ambijenta za razvoj poduzetništva
  • Unapređenje promocije lokalne privrede i potencijala za investiranje
  • Povećanje učinkovitosti programa mjera aktivne politike zapošljavanja
  • Sistemska podrška razvoju privrede sa težištem na sektor kulturnih i kreativnih industrija

Specifični cilj u okviru lokalnog ekonomskog razvoja jeste povećanje zapošljivosti radne snage i prilika za zapošljavanje na teritoriji Općine kroz primjenu ciljanih i konkretnih aktivnosti zasnovanih na osnaživanju saradnje između ključnih aktera na tržištu rada, unaprijeđenju sistema podrške realizaciji preduzetničkih poduhvata, te omogućavanja djelotvornijeg zadovoljenja potreba poslodavaca i nezaposlenih lica.

Općina u svom djelovanju nastoji utjecati na unapređenje u oblastima bitnim za motiviranjem pojedinaca za većim vlastitim angažovanjem u poslovnom sektoru, podizanja svijesti o važnosti razvoja poduzetništva kod zainteresovanih strana, te stabilizaciju i jačanje konkurentnosti privrednika.

Direktna podrška je vidljiva kroz namjenske budžetske pozicije, i to kroz: programe i podsticaje za samozapošljavanje, podršku MMSP, programe obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije sa poslodavcima/centrima za obuku, razvoj poslovnih kompetencija, podršku deficitarnim zanimanjima, podršku inovativnim biznisima, za certificiranje proizvoda i usluga, regresiranje kamatne stope i druge.

Pravilnik o korisnicima, kriterijima i načinu realizacije podsticaja zapošljavanju i razvoju privrede na teritoriji Općine Novo Sarajevo

Javni poziv Sufinansiranje samozapošljavanja

Javni poziv Podrška za uvođenje certifikata

Javni poziv obrtima, mikro, malim i srednjim preduzećima da se prijave za učešće u mjeri „Refundacija dijela troškova kupovine sredstava za rad“

Javni poziv obrtima, mikro, malim i srednjim preduzećima da se prijave za učešće u mjeri „Refundacija dijela troškova digitalizacije poslovanja“

Share Follow View