Program Izgradnje Mjera Povjerenja

Vijeće Evrope zajedno sa dvadeset dvije opštine/općine , 9. jula u Banja Luci,  potpisnici su jedanaest grant ugovora kako bi podržali projekte među-opštinske saradnje opština podijeljenih entitetskom linijom u Bosni i Hercegovini. Ovi grantovi čine dio Programa Izgradnje Mjera Povjerenja (CBM) koji za cilj ima podršku procesu pomirenja između susjednih opština, koje se nalaze na obje strane etničke linije.

Program Izgradnje Mjera Povjerenja predstavlja jednu među mnogim aktivnostima saradnje Vijeća Evrope sa Bosnom i Hercegovinom.

Općine Novo Sarajevo (FBiH) i Istočno Novo Sarajevo (RS) su dobile također grant sredstava od oko 12.000 KM, usmjerena ka djelomičnoj revitalizaciji i održavanju kulturnih manifestacija na prostoru spomen-parka Vraca.

U obraćanju općinski načelnik Nedžad Koldžo je rekao da je važnost ovog projekta puno veća od dobivenih sredstava.

”To je sistemski način uklanjanja vještačkih barijera, koje postoje između podijeljenih općina u FBiH i RS. Te administrativne barijere i granice su velikom broju naših sugrađana otežavale život”, izjavio je načelnik Koldžo.

Grantovi iznose po šest hiljada eura i nastoje odgovoriti zajedničkim potrebama identificiranim od strane partnerskih opština koje se nalaze na obje strane entitetske linije, koje  će ih zajednički implementirati do kraja novembra 2019 godine.