Program obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo za 14. maj ove godine

U okviru programa obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo za 14. maj ove godine predviđene su slijedeće aktivnosti:

14. MAJ 2019. GODINE OD 11:00 SATI DO 14:15 SATI

ODAVANJE POČASTI I POLAGANJE CVIJEĆA

(mezarja i groblja u Kantonu Sarajevo)

 

14. MAJ 2019. GODINE U 20:00 SATI

PRIJEM RATNIH KOMANDANATA, BRIGADA, BATALJONA, ODREDA I KOMANDANATA ODREDA TO-a NOVOSARAJEVSKIH RATNIH JEDINICA

 

14. i 15. MAJA 2019. GODINE OD 10:00 DO 15:00 SATI

IZLOŽBA KREATIVNIH RADOVA MLADIH SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Mjesto održavanja: JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“

 

OD 6. DO 16. MAJA 2019. GODINE

PRVA SAMOSTALNA IZLOŽBA SLIKARICE SABINE HASKOVIĆ

Mjesto održavanja: JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“