Realizacija Programa mjera za prevazilaženje posljedica pandemije

MJERE KOJE SE PROVODE PUTEM JAVNIH POZIVA

MJERE KOJE SE PROVODE PUTEM SLUŽBENIH EVIDENCIJA

MJERE KOJE SE PROVODE DIREKTNIM VIDOM POMOĆI

11. POMOĆ JAVNIM KUHINJAMA SA KOJIMA OPĆINA NOVO SARAJEVO IMA SARADNJU

12. POMOĆ HUMANITARNOM UDRUŽENJU „POMOZI.BA“

13. POMOĆ JAVNOM PREDUZEĆU „ONSA“

14. POMOĆ LICIMA IZ BORAČKE POPULACIJE UGROŽENIM PANDEMIJOM

Share Follow