Projekat CARDS 2003 u Novom Sarajevu

Sanacija 45 stambenih jedinica Potpisivanje Ugovora o sanaciji 45 stambenih jedinica na području Općine Novo Sarajevo u okviru projekta CARDS 2003 obaviće se u Velikoj sali Općine Novo Sarajevo u petak, 13. 05. u 11 sati.

U okviru navedenog projekta kojeg finansira Evropska komisija Općini Novo Sarajevo odobrena je sanacija 40 stambenih jedinica, dok će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo finansirati sanaciju pet stambenih jedinica.

U toku je procedura odabira projektanta za izradu dokumentacije za sanaciju stambenih jedinica.

Ugovor za svakog korisnika potpisaće načelnik Općine Novo Sarajevo, ministar za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica i direktor humanitarne organizacije ASB koja je generalni koordinator projekta.

Share Follow View