Projekat GAP u Općini Novo Sarajevo

Predstavnici nevladinog sektora i privrednih subjekata kod načelnika Komšića Općina Novo Sarajevo,jedna od partnesrskih općina u realizaciji projekta GAP (Projekat upravne odgovornosti), uputila je 23. 05. ove godine poziv zainteresovanim da do 13.06.2005. godine apliciraju projekte koji bi se finansirali iz grantova GAP-a koji su namjenjeni razvoju zajednice. Aplikacije se mogu dobiti u prostorijama mjesnih zajednica na području Novog Sarajeva i u Općini Novo Sarajevo (Služba za obnovu i razvoj).
Ovaj projekat u Bosni i Hercegovini zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj
(USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) čime je osigurana pomoć za 10 partnerskih općina oko uspostavljanja mehanizma kapitalnih investicija (CIP) s ciljem podrške većem učešću javnosti u procesu planiranja i razvoja zajednice i poboljšanju planiranja kapitalnih investicija.

Da bi zadovoljili kriterije za dodjelu grantova GAP-a namjenjenih razvoju zajednice projekti moraju:

1.Biti prikupljeni i klasificirani po prioritetu u skladu sa proceduroma CIP-a, te odražavati investicione potrebe zajednice;
2.Biti implementirani od strane u BiH registrovanog, neprofitnog subjekta ili lokalnog javnog oragana vlasti/institucije (grant će biti dodijeljen ovom subjektu);
3.Biti u vrijednosti od 20.000 40.000 USD;
4.Biti implementirani u roku od osam mjeseci;
5.Imati dugoročni utjecaj na razvoj zajednice i/ili biti održivi (projektima koji podrazumijevaju dodjelu jednokratne pomoći ili projektima koje lokalna zajednica ne može podržati nakon isteka granta, neće biti dodjeljena finansijska sredstva); i
6.Uključivati najmanje jedan projekat po općini koji je od neposrednog značaja za omladinu i/ili žene

Sredstva GAP-a za razvoj zajednice mogu dobiti organizacije koje su registrovane u skladu sa zakonskom regulativom (uključujući nevladine organizacije, fondacije i asocijacije) i lokalni organi uprave i javne institucije. Članovi zajednice kao što su lokalni poduzetnici ili građani pojedinci mogu dostaviti ideje vezane za projekte radi utvrđivanja prioriteta i budućeg razvoja, ali neće moći dobiti sredstva granta.

Da bi se što šira javnost općine upoznala sa kriterijima za odabir projekata i formom aplikacije 31.05.2005.godine i 01.06.2005. godine načelnik Općine Novo Sarajevo Željko Komšić održaće sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora i privrednih subjekata na području općine.

Share Follow View