Objekat ambulante nalazi se u centralnom dijelu naselja Velešići, u kom su smještene dvije ambulante, stomatološka ordinacija, dječija ombulanta, laboratorija, a na jednoj od etaža nalaze se i prostorije mjesnih zajednica Velešići i Gornji Velešići, dok je u prizemlju smještena apoteka.

Ovo je jedan od kapitalnih projekata Općine Novo Sarajevo, i kao takav je definisan strategijom Općine do 2015. godine.

Share Follow