Centar za razvoj karijere i biznisa nalazi se u JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo”. Jedan je od strateških projekata Općine Novo Sarajevo, koji se realizovao po mjeri i potrebama stanovnika ove općine, ali prvenstveno omladine. U okviru navedenog Centra uređena je i savremena sala za vjenačanja.
Općina Novo Sarajevo u sklopu GAP-ovog (Projekat upravne odgovornosti) programa finansiranja kapitalnih projekata aplicirala je navedeni projekat iz važećeg Projekta kapitalnih investicija Općine Novo Sarajevo za 2009. godinu, a nakon toga zaključila i ugovor o sufinansiranju sa GAP-om, te pokrenula proceduru javne nabavke za izvođenje radova na realizaciji projekta.