Općina Novo Sarajevo je sufinansijer gradnje osnovne škole na području Općine Novi Grad Sarajevo, naselje Aneks, za potrebe školske djece u naseljima Hrasno brdo i Aneks, koja kilometrima odlaze do najbliže osnovne škole.

Za izgradnju ovog najmodernijeg školskog objekta izdvojeno je 6.494.000 KM. Od toga je Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS izdvojilo 2.994.000 KM, Općina Novi Grad Sarajevo 1.950.000 KM, a Općina Novo Sarajevo 1.500.000 KM.

Novi objekat škole prostire se na 2.718 metara kvadratnih i namijenjen je za 720 učenika. Škola će imati sedam matičnih učionica za učenike od I do IV razreda i 13 za đake od V do IX razreda, stomatološku ambulantu, fiskulturnu salu sa pripadajućim prostorijama, biblioteku sa čitaonicom, te prostor za cjelodnevni i produženi boravak za oko 100 učenika i sklonište.