Ovaj projekat jedan je od značajnijih projekata Općine Novo Sarajevo i kao takav dio je revidirane Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine.

U cilju vraćanja prvobitne namjene objekta „Boško Buha“, a to je prostor sa obrazovno-kulturnim i društvenim sadržajima prvenstveno za djecu do 14 godina, te imajući u vidu činjenicu da na području općine živi oko 10. 000 djece ovog uzrasta, Općina Novo Sarajevo je u avgustu 2014. godine započela
rekonstrukciju ovog objekta. Radovi se izvode fazno, a prva faza podrazumijevala je radove na zatvaranju objekta, te pripremu za nastavak izvođenja građevinsko-zanatskih radova. Druga faza radova podrazumijevala je fasaderske radove, ugradnju prozora i vrata, neophodne zidarske radove,
te grube instalacije. Kroz prve dvije faze u rekonstrukciju ovog objekta uloženo je 751.744 KM, a za treću fazu izdvojeno je oko 1.231.500 KM.

U trećoj su izvedeni građevinsko – zanatski radovi, a u posljednjoj fazi izvode se finalni radovi u multifunkcionalnoj-kino sali i dijelom u biblioteci, nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela u cijelom objektu, izrada i postavljanje vizuelnih komunikacija, te izrada i ugradnja projektovane ugradbene
opreme. Vrijednost ugovora IV faze je 386.000 KM.

Pored finalnih radova, ovim projektom će biti obuhvaćeno i vanjsko uređenje oko objekta koji će
ubuduće nositi naziv „Dječija kuća“.

U Dječijoj kući predviđeni su sadržaji obrazovnog, kulturnog i društvenog karaktera koje čine: višenamjenski prostor za organizovanje izložbi, priredbi i sličnih manifestacija, multifunkcionalna sala sa pozornicom za koncerte, predstave i filmske projekcije, internet-kafe klub, sala za održavanje predavanja i promocija, prostor za organizovanje sekcija i kurseva, biblioteka i čitaonica, komunikacijski blokovi sa stepeništem i liftom, sanitarni čvorovi, te info pult sa garderobom. Na prvoj etaži će biti smješteni administrativni dio sa nizom kancelarija i salom za sastanke, galerija kao dio biblioteke, sale za organizovanje muzičkih, plesnih, baletnih, likovnih i sličnih aktivnosti, svlačionica, servisni prostor za rekvizite i sanitarni čvorovi.