U martu 2019. godine svečano je otvorena „Dječija kuća“ Novo Sarajevo.

Objekat “Dječija kuća” bivši Pionirski centar „Boško Buha“,  jedan je od najznačajnijih projekata Općine Novo Sarajevo i kao takav dio je revidirane Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine.

Pionirski centar „Boško Buha“u naselju Grbavica izgrađen je 70-tih godina prošlog vijeka za potrebe školske djece u cilju dodatne edukacije kroz razne vanškolske aktivnosti i sekcije. Kao i većina javnih objekata na području općine i objekat bivšeg Pionirskog centra „Boško Buha“ je, tokom agresije na BIH, pretrpio značajna oštećenja.

Radovi na izgradnji su se izvodili fazno. Prva faza predstavljala je jednu tehnološku cjelinu, a podrazumijevala je radove na zatvaranju objekta, te pripremu za nastavak izvođenja građevinsko-zanatskih radova.

U drugoj fazi radova izvedeni su fasaderski radovi, ugradnja prozora i vrata, neophodni zidarski radovi, te grube instalacije dok su u trećoj fazi izvedeni građevinsko – zanatski radovi.

U četvrtoj fazi izvedeni su finalni radovi u multifunkcionalnoj-kino sali i dijelom u biblioteci, nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela u cijelom objektu, izrada i postavljanje vizuelnih komunikacija, te izrada i ugradnja projektovane ugradbene opreme. Pored finalnih radova, ovom fazom je obuhvaćeno i vanjsko uređenje oko objekta.

U objektu se nalazi višenamjenski prostor za organizovanje izložbi, priredbi i sličnih manifestacija, multifunkcionalna sala sa pozornicom za koncerte, predstave i filmske projekcije, internet-kafe klub, sala za održavanje predavanja i promocija, prostor za organizovanje sekcija i kurseva, biblioteka i čitaonica, komunikacijski blokovi sa stepeništem i liftom, sanitarni čvorovi, te info pult sa garderobom.

Na prvoj etaži smješten je administrativni dio sa nizom kancelarija i salom za sastanke, galerija kao dio biblioteke, sale za organizovanje muzičkih, plesnih, baletnih, likovnih i sličnih aktivnosti, svlačionica, servisni prostor za rekvizite i sanitarni čvorovi. Ukupna korisna površina objekta je oko 2.000 m².

Za ove namjene iz općinskog budžeta izdvojeno je 2.000.000 KM.

Share Follow