Pružanje usluga organizovanja i postavke “LEDENA ČAROLIJA” 2017/2018 – “Vilsonovo otvoreni kulturni centar”

Neprioritetne nabavke po Anexu II dio B Zakona o Javnim Nabavkama

RJEŠENJE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Rješenje o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u pdf formatu

Share Follow View