Prva hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u petak 15. maja 2020. godine, sa početkom rada u 15:00 sati

U petak 15. maja 2020. godine u Sportskoj dvorani Novo Sarajevo (ulica Zvornička 23) sa početkom rada u 15:00 sati, održat će se Prva hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

  1. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo;
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Općinskog vijeća Novo Sarajevo