Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Na sjednici Općinskog vijeća, održanoj 02.12.2004.godine, usvojeni su sljedeći akti:
-Odluka o izboru Verifikacione komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo ,
-Izvještaj verifikaciji mandata vijećnicima u Općinskom vijeću Novo Sarajevo,
-Odluka o verifikaciji mandata vijećnicima u Općinskom vijeću Novo Sarajevo ,
-Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje i mandatsko- imunitetska pitanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
-Odluka o izboru Izborne komisije za provošenje izbora predsjedavajućeg Općinskog vijeća i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
-Odluka o razrješenju dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
-Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
-Odluka o razrješenju dužnosti načelnika Općine Novo Sarajevo,
-Odluka o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo, Odlukao izboru vijećnika koji u ime Općinskog vijeća Novo Sarajevo obavljaju vjenčanja ,
-Odluka o izboru Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo.