Prvi put izvršena deratizacija objekata i prostora u okviru Sportsko edukativno-rekreacione zone „Vinko Šamarlić“

Nakon zahtjeva nekolicine građana i mještana iz Velešića, Općina Novo Sarajevo poduzela je odgovarajuće aktivnosti i mjere zaštite koje se odnose na prostor i objekte u okviru Sportsko edukativno-rekreacione zone „Vinko Šamarlić“.

Služba za civilnu zaštitu u saradnji sa pripadnicima Vatrogasnog društva Novo Sarajevo 1934., u cilju sprečavanja mogućih povreda ili nezgoda izvršila je obilježavanja šahtova i svih otvora kako bi se onemogućio nelegalan ulaz i devastacija. Zatvaranjem kapije, odnosno prolaza za vozila (stavljanje lanca i katanca) onemogućen je i  neovlašten ulaz vozilima.

Prvi put je izvršena i deratizacija objekata i prostora u okviru Sportsko edukativno-rekreacione zone „Vinko Šamarlić“ kojim se sprječava zadržavanje i razmnožavanja štetnih glodara na određenim površinama, a sve u cilju  sigurnosti naših sugrađana.

Deratizaciju su izveli predstavnici firme Sanitacija d.o.o. u saradnji sa  Ministarstvom zdravlja Kantona Sarajevo, dok su na terenu bili i pripadnici  Vatrogasnog društva Novo Sarajevo 1934.

Share Follow View