Intenzivirani radovi na rekonstrukciji i hortikulturom uređenju Spomen parka Vraca

Na osnovu Sporazuma  o realizaciji projekta hortikulturnog uređenja Spomen-parka Vraca, od jutros su ekipe KJKP „Park” angažirane na terenu sa kompletnom mehanizacijom na košnji i prikupljanju trave na 28.000 metara kvadratnih površine.

Prethodno su završeni su radovi na uklanjanju samoniklog rastinja i čišćenju dijela zapuštenih i površina zaraslih u korov. Očišćen je otpad sa betonskih površina. Na centralnom platou, na mjestu na kojem su nekad bila stabla, ponovo rastu nove lipe. Zasađeno je novo ukrasno grmlje, vodeći računa o izboru vrsta sadnog materijala, koje su iste onima koje su nekada bile dio hortikulturnog sadržaja Spomen parka. Očišćen je i otpad sa zelenih površina, kao i biootpad sa stepeništa i platoa, te odvodnih kanala.

Nakon uređenja travnjaka postavit će i deset novih korpi za smeće i 20 parkovskih klupa.

Predviđeno je i orezivanje, kao i oblikovanje krošnji postojećih, velikih stabala. Jedan broj opasnih i oštećenih stabala bit će u potpunosti uklonjen i orezan.

U zavisnosti od vremenskih uslova na kaskadama, pored obilježja narodnim herojima, na mjestu uništenog travnjaka izvršit će se priprema zemljišta i ugradnja novog travnog busa, a u dijelu oko tvrđave i rekonstrukcija devastirane zelena površina veličine oko 800 metara kvadratnih. Bit će izvršeno i finalno pranje i čišćenje betonskih površina.

Podsjećamo, Sporazum o realizaciji projekta hortikulturnog uređenja Spomen-parka Vraca potpisali su načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, ministrica komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Nihada Glamoč,  gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka i  direktor KJKP „Park“ Edin Abdurahmanović.

Vrijednost navedenih radova je oko 50.000 KM.