Radovi u Drinskoj i Ulici Safeta Zajke

Rasvjeta do polovine januara naredne godine Radovi na postavljanju javne rasvjete u ulicama Drinska (od Fabrike duhana do naselja Briješće) i Safeta Zajke, koji su počeli 13. 10. ove godine, odvijaju se planiranom dinamikom.
Vrijednost radova je 252.000 KM, a finansiraju ih Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo sa 110.000 KM, Općina Novo Sarajevo 90.000 KM i Općina Novi Grad sa 52.000 KM.
Završetak radova, koje izvodi firma Unioninvest-Industrijska montaža, očekuje se polovinom januara naredne godine.
U Drinskoj ulici, kako nas informišu u Odsjeku za komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline Općine Novo Sarajevo, već su završeni radovi na postavljanju novog habajućeg sloja i uređenju trotoara, dok će izgradnja autobuskih stajališta početi tek iduće godine, nakon što se dobiju sve potrebne dozvole, prije svega sklopi ugovor sa vlasnicima zemlje.