Radovi u Humskoj i Triglavskoj ulici

U prvom kvartalu ove godine završiće se radovi na rekonstrukciji Triglavske ulice sa izgradnjom kanalizacione mreže. Investor radova je Općina Novo Sarajevo.
U prvom kvartalu ove godine završiće se radovi na rekonstrukciji Triglavske ulice sa izgradnjom kanalizacione mreže. Investor radova je Općina Novo Sarajevo.
U ovom momentu izvode se i radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulici Humska za potrebe izgradnje individualnih stambenih objekata. Investitor je Vlada Kantona Sarajevo.