Realizacija projekta hortikulturnog uređenja Spomen-parka Vraca

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka i ministrica komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Nihada Glamoč, obišli su, 10. jula ove godine, radove na hortikulturnom uređenju Spomen-parka Vraca.

Radovi se izvode na osnovu  Sporazuma  o realizaciji projekta hortikulturnog uređenja Spomen-parka Vraca ukupne vrijednosti oko 50.000 KM.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je naglasio da Općina Novo Sarajevo u kontinuitetu godinama izdvaja značajna sredstva za rekonstrukciju i sanaciju Spomen – parka Vraca, a sve u cilju unapređenja i očuvanja prostora parka, ali i kako bi na ovaj način inicirali i ostale nivoe vlasti da se uključe i daju svoj doprinos.

„Općina Novo Sarajevo je, od 2010. godine, u okviru projekta djelomične rekonstrukcije i sanacije Spomen – parka Vraca Sarajevo, koji provodi Zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, izvršila uređenje lijevog dijela kompleksa od tvrđave, koji obuhvata Obilježje narodnim herojima, Obilježje palim borcima i Ceremonijalni plato. Radovi su podrazumijevali sanaciju oštećenih kamenih ploča, kao i ugradnju novih granitnih ploča unutar spomen – obilježja, zatim poliranje svih elemenata spomen – obilježja, kako postojećih, tako i novougrađenih, te postavljanje klupa oko Obilježja narodnim herojima. Sufinansirali smo i realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije Spomen – parka Vraca, rekonstruisano je i stepenište i javna rasvjeta na Spomen  – parku Vraca, te smo sufinasirali izvođenje radova tekućeg održavanja i sanacije objekta tvrđave”, rekao je općinski načelnik.

Kroz partnerstvo dvije lokalne zajednice, Općine Novo Sarajevo i Opštine Istočno Novo Sarajevo u okviru programa „Izgradnja Mjera Povjerenja (CBM)“ koji realizira Vijeće Evrope u saradnji sa općinama/opštinama u Bosni i Hercegovini   izvršeni su i radovi na sječi rastinja, čišćenju  i uređenju parkovske površine, kao i odvoz organskog i anorganskog otpada na prostoru Spomen parka Vraca. Nakon toga pristupilo se uređenju pješačkih staza, te su iste opet stavljene u funkciju.

U dosadašnjem toku realizacije projekta hortikulturnog uređenja Spomen-parka Vraca izvršeno je čišćenje i uređenje, a okončana je i košnja trave na ukupno 14.000 metara kvadratnih travnjaka i zelenih površina. Na mjestu uništenog travnjaka na kaskadama izvršena je ugradnja travnog busa, kao i rekonstrukcija uništenog travnjaka kod objekta tvrđave. Zasađene su i nove lipe, na mjestu nekadašnjih, kao i sadnice ukrasnog grmlja.

Spomen park sada ima deset novih parkovskih korpi, kao i 20 parkovskih klupa. Jedan dio velikih, osušenih stabala su posječena.

Ekipe KJKP „Parka“ i tokom jeseni izvršit će još jednu košnju i uređenje travnjaka u Spomen parku. Zbog vremenskih uslova, u tom periodu u blizini tvrđave i na kaskadama bit će izvršena rekonstrukcija oštećenog travnjaka, na jednom mjestu novim travnim busom, a na drugom sjetvom nove trave.

U Spomen parku Vraca biće postavljene i info table s propisanim pravilima ponašanja tokom boravka u istom.

Kompletno hortikulturno uređenje i sve poslove izvršavaju ekipe KJKP „Park“, a projekat zajednički realiziraju Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS, Grad Sarajevo i Općina Novo Sarajevo