Realizacija projekta „Vanškolske aktivnosti”

U JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo”  i Dječijoj kući „Novo Sarajevo” u toku je realizacija projekta Općine Novo Sarajevo „Vanškolske aktivnosti 2019.”.

Cilj ovog projekta  je kreativno i edukativno korištenje slobodnog vremena kroz planirane radionice.

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu školska djeca sa područja Općine Novo Sarajevo mogu učestvovati u radu likovne, plesne i muzičke radionice.

Termini održavanja:

 LIKOVNA RADIONICA: utorak i četvrtak od 18:00 do 19:30 sati i

PLESNA RADIONICA: ponedjeljak od 16:30 do 17:45 sati i petak od 17:30 do 18:45 sati.

MUZIČKA RADIONICA: ponedjeljak od 18:00 do 19:30 sati,

I u Dječijoj kući mališani mogu sticati nova znanja, vještine i upoznati se o značaju inovatorstva.

Termin održavanja:

INOVATORSKA RADIONICA: utorak i srijeda od 10:00 do 12:00 sati

Aktivnosti u okviru ovog projekta realiziraju se u periodu od juna do decembra ove godine, a završna manifestacija je u januaru 2020. godine.