Realizacija projekta „Integracija u društvu kroz plivanje“

Udruženje plivački klub „SPID“ realizira aktivnosti u okviru projekta „Integracija u društvu kroz plivanje“ na Olimpijskom bazenu „Otoka“.

Tokom trajanja ovog projekta, priliku da se upozna sa tehnikom plivanja imaće 21 dijete sa poteškoćama u razvoju sa područja Općine Novo Sarajevo.

U Školi plivanja djeca su raspoređena u dvije grupe, a časovi se održavaju ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminima od 15.00-16:00 i 16:00-17:00 sati. Ukupno je planirano održavanje 100 časova plivanja.

Projekat će biti završen organizacijom najvećeg inkluzivnog takmičenja pod nazivom „U vodi smo svi jednaki“ u povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se u svijetu obilježava svakog 3. decembra.

Projekat „Integracija u društvu kroz plivanje“ podržan je od strane Općine Novo Sarajevo, a na osnovu Odluke o odabiru projekata udruženja po Javnom pozivu organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama.

Share Follow