REDOVNI IZVJEŠTAJ za period od 08:30 sati 13.11.2021. do 08:30 sati 14.11.2021. godine

Operativni centar civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, dostavllja REDOVNI IZVJEŠTAJ za period od 08:30 sati 13.11.2021. do 08:30 sati 14.11.2021. godine, koji je sastavljen i objavljen od strane Operativnog centra Kantonalne uprave civilne zaštite.

REDOVNI IZVJEŠTAJ za period od 08:30 sati 13.11.2021. do 08:30 sati 14.11.2021. godine

Informacija preuzeta sa web stranice KUCZ: https://kucz.ks.gov.ba/sites/kucz.ks.gov.ba/files/redovni_izvjestaj_za_14.11.2021.pdf

Share Follow View