Rekonstrukcijom šalter sale u zgradi Općine

Objedinjavanje usluga na jednom mjestu U zgradi Općine Novo Sarajevo u toku su radovi na rekonstrukciji šalter sale koji se realizuju u okviru Projekta upravne odgovornosti (GAP). U rekonstruisanom prostoru, u okviru Centra za pružanje usluga građanima, biće postavljeno jedanaest šaltera (tri šaltera za ovjere, dva za matičare, jedan za urbanizam, zatim jedan za katastar, dva za poresku upravu i dva za prijem podnesaka od kojih je jedan za invalidna lica), kopirnica, trafika, kancelarija za pružanje pravne pomoći i primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama, zatim kancelarija za mali biznis i info-punkt.
Cilj ovog projekta, kojim se finansira i nabavka dijela opreme za informatičku podršku Centra, a koji sufinansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (Sida) i Općina Novo Sarajevo, je unapređenje opštih administrativnih procedura, odnosno objedinjavanje usluga na jednom mjestu.
Završetak radova, koje izvodi firma CE BAT, planiran je za početak mjeseca decembra ove godine.

Share Follow View