Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane Evropske unije – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020). Kao i prethodne projekte, ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Projekat za cilj ima jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Pored navedenog, radit će se i na jačanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

U Bosni i Hercegovini ReLOaD2 će djelovati u 13 partnerskih jedinica lokalne samouprave: Bihać, Prijedor, Gradiška, Općina Centar Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Opština Rudo, Općina Vitez, Grad Goražde, Grad Istočno Sarajevo, Grad Mostar, Općina Prozor Rama, Opština Gacko i Opština Ugljevik.

ReLOaD2 – Video uputstvo za popunjavanje obrasca projektnog prijedloga – dio I

ReLOaD2 – Video uputstvo za popunjavanje obrasca projektnog prijedloga – dio II

ReLOaD2 – Video uputstvo za popunjavanje obrasca o budžetu

Share Follow View