Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane Evropske unije – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020). Kao i prethodne projekte, ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Projekat za cilj ima jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Pored navedenog, radit će se i na jačanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Uz navedeno, Općina Novo Sarajevo učestvuje u ReLOaD2 aktivnostima za mlade. Jedna od spomenutih aktivnosti je Dijalog za mlade – konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice, putem kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. Uz to podržati će se i određeni broj omladinskih projekata, te realizovati angažman UN volontera. Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, ali i pruže podršku u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva, građanskim/omladinskim udruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou područja u kojem žive.

U Bosni i Hercegovini ReLOaD2 će djelovati u 13 partnerskih jedinica lokalne samouprave: Bihać, Prijedor, Gradiška, Općina Centar Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Opština Rudo, Općina Vitez, Grad Goražde, Grad Istočno Sarajevo, Grad Mostar, Općina Prozor Rama, Opština Gacko i Opština Ugljevik.

ReLOaD2 – Video uputstvo za popunjavanje obrasca projektnog prijedloga – dio I
ReLOaD2 – Video uputstvo za popunjavanje obrasca projektnog prijedloga – dio II
ReLOaD2 – Video uputstvo za popunjavanje obrasca o budžetu
Share Follow View