Rezultati Javnog poziva

Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za realizaciju projekta Mreža centara za zdravo starenje općine Novo Sarajevo-Centri za zdravo starenje Hrasno i Velešići

Objavljena Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz granta za „Dnevni centar za zdravo starenje“

Općina Novo Sarajevo objavila je Odluku na osnovu Javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za realizaciju projekta Mreža centara za zdravo starenje općine Novo Sarajevo-Centri za zdravo starenje Hrasno i Velešići,  objavljenog 30.11.2017.godine.

Odlika u pdf formatu