Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za realizaciju projekta Mreža centara za zdravo starenje općine Novo Sarajevo-Centri za zdravo starenje Hrasno,Velešići i ČengićVila,objavljenog 17.12.2020 godine.

Rezultati Javnog poziva u pdf formatu

Share Follow