Rezultati javnog poziva organizacijama civilnog društva u sklopu ReLOaD2 projekta u Općini Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Regionalnim programom lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) koje su predale prijedloge projekata na zajednički javni poziv u Općini Novo Sarajevo.

Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima Općine Novo Sarajevo.

Rang lista rezultata po navedenom javnom pozivu nalazi se na sljedećem linku.

S obzirom na rezultate javnog poziva, Općina Novo Sarajevo i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), planiraju objavu ponovljenog Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga OCD/NVO u petak, 25.03.2022. godine. U sklopu navedenog Javnog poziva, planirana je organizacija sastanka sa predstavnicima OCD/NVO na kojem će se razgovarati o najčešćim greškama prilikom izrade projektnih prijedloga, kao i organizacija tri mentorske sesije koje su prilika za eventualna unapređenja projektnih prijedloga.

Pozivaju se sve OCD/NVO da prate web stranice Općine Novo Sarajevo i UNDP-a, na kojima će biti objavljen ponovljeni Javni poziv.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Share Follow View