Rezultati Javnog poziva

Za projekte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša

Objavljena konačna rang lista po Javnom pozivu za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša objavljenog 17.03.2016. godine

Odluka u pdf formatu
Rang lista u pdf formatu