Rezultati po “Javnom pozivu udruženjima (organizacijama civilnog društva/ nevladinim organizacijama) za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju, za djecu, malodobna lica kod kojih su detektovani poremećaji u ponašanju, za zanemarenu i zapuštenu djecu i zaštite okoliša”

Odluka o raspodjeli sredstava-LOD-2021 u pdf formatu

REVIDIRANA RANG LISTA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA – LOD u pdf formatu

Share Follow View