Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavku radova „Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.) – Radovi na održavanju i popravci česmi i fontana“

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pdf formatu