Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja-Izvođenje radova nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo”

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pdf formatu