Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova: „Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja- LOT 2- Radovi nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja u ulici: Kemala Kapetanovića 49-57, Olovska 36, Olovska 28, Splitska 33, Zagrebačka 57 b, Džemala Bijedića 64, Humska 20, Banjalučka 18, Bugojanska 2, Grbavička 45, Grbavička 8, Marka Marulića 21, Radnička 60-62.“

Rješenje o poništenju postupka javne nabavke u pdf formatu