Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba: „Nabavka softvera i prateće informatičke opreme za dokument management, elektronsku biblioteku, arhivsko poslovanje i ovjeru dokumenata“ LOT 2-„Nabavka prateće opreme za dokument management, elektronsku biblioteku, arhivsko poslovanje i ovjeru dokumenata“

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku u pdf formatu